вторник, 17 февруари 2009 г.

Средно-зимно преброяване на водолюбивите птици в Свищов (от Емо Тодоров)